co nowego w Krakowie?

Pośród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wybija się nie tylko w temacie kultury i akademickim, ale też na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być regionem otwartym do życia. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie w górę.
Pożyteczne zmiany w stolicy małopolski.
Co niezłego stworzono w trakcie ostatniego okresu? Wielość zmian i inwestycji jest duża. Mocno pomogły w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których miasto niemało korzysta. Dynamiczne działanie w temacie pozyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska uzupełniła się o świeże węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i ciekawe miejsca dla ludności.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla typowego mieszkańca. Nie oznacza to mimo wszystko, że nie istnieją. Zwykle ignorujemy nie związane z nami informacje. Typowemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w mieście za mało się robi. Natomiast Kraków zmienia się w każdym kierunku. Usprawnienia w zakresie zarządzania odpadami, budowie i modernizacji sieci wodociągowej, stawianie filtrów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, które umożliwiają mieszkańcom lepiej i wygodniej żyć. Miasto zmienia się również w zakresie opcji konferencyjnych. Potencjał Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. takie inwestycje przyciągają przyjezdnych do odwiedzin.
Rozpoczynane dzięki radnym akcje nie obejmują tylko ścisłego środka miasta, ale również są związane z pełnym województwem małopolskim. Dlatego zamiast narzekać lecz zauważyć zmiany w które obrósł Kraków.
Przyszłe lata – jeśli uda się zachowania szybkości innowacji – umożliwią miastu stać się wspaniałą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski